Vacature: Autotechnicus          Vacature: Ondersteuning Verkoop & Front Office

i.v.m. de zomervakantie zijn wij van 20 juli t/m 9 aug. van ma. t/m zat. geopend van 09.00 - 14.00. en is onze werkplaats gesloten voor regulier onderhoud. 

Disclaimer

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u deze e-mail direct aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. In dit geval is het ook niet toegestaan deze e-mail en de inhoud daarvan te gebruiken, kopiëren of openbaar te maken aan derden. Van Aarle sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. 

This e-mail and its contents and possible attachments are confidential. Should this e-mail not be meant for you, we ask you to kindly return it to sender or to destroy it. In this event, it is not permitted to copy, publish or otherwise use the contents of this e mail, or to send it to third parties. Van Aarle disclaims any responsibility for unintended inaccurate and incomplete information, and possible delays in the transmission of the contents of or attachments to this e-mail.